Το Βοτάνι της Λυσούς

Σκοπός της εταιρείας με την επωνυμία το «Βοτάνι της Λυσούς», είναι η επαγγελματική αποκατάσταση νέων με νοητική υστέρηση και ελαφρά αναπηρία, οι οποίοι έχουν ήδη παρακολουθήσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης που πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του Κήπου της Λυσούς.
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον Δήμο Δυτικής Μάνης και έχει ως κύριο αντικείμενο την βιολογική καλλιέργεια αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. Σε μια μεγάλη έκταση με ιδιαίτερη φυσική ομορφιά και ξεχωριστή αγνότητα, όσοι απασχολούνται καρπώνονται τα οφέλη του περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα αμείβονται για την εργασία τους, η οποία είναι απόλυτα προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες και ικανότητες του κάθε ατόμου. Με απόλυτη ασφάλεια και έχοντας οδηγό πάντα τον ρυθμό και την κλίση του κάθε εργαζόμενου, το αποτέλεσμα και η εμπειρία είναι μοναδική. Τα έξοδα της μετακίνησης και της σίτισης, καλύπτονται από το πρόγραμμα, καθώς και η κάλυψη άλλων ενδεχόμενων αναγκών που μπορεί να προκύψουν.
Το αποτέλεσμα της παραγωγικής διαδικασίας, το τελικό προϊόν και η διάθεσή του στην ευρύτερη αγορά, στοχεύει στην ενίσχυση και απόδειξη της ιδέας, πως τα άτομα με ιδιαιτερότητες, μπορούν να εργαστούν υπό κατάλληλες συνθήκες, όπως κάθε άλλο μέλος της κοινωνίας μας.

ΚΑΡΓΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSc

Υπεύθυνη σχεδιασμού, υλοποίησης 
και λειτουργίας του προγράμματος.

Υποστηρικτής

Η εταιρία Bläuel Greek Organic Products δραστηριοποιείται εδώ και 30 χρόνια στον τομέα των βιολογικών αγροτικών προϊόντων.
Πιστή στις αξίες της, επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στον άνθρωπο και τη φύση υποστηρίζοντας ενεργά, με όποιον τρόπο μπορεί ή της ζητηθεί, διάφορες οργανώσεις, εθελοντικούς συλλόγους, φιλανθρωπικά ιδρύματα, όπως για παράδειγμα το “Βοτάνι της Λυσούς” τον “Φυσιολατρικό Πολιτιστικό Εθελοντικό Σύλλογο Λεύκτρου Μάνης Γαία” και άλλους.
Διότι όλοι μαζί μπορούμε να έχουμε ένα καλό παρόν δημιουργώντας ένα καλύτερο μέλλον.

Υποστηρικτής

Η εταιρία Bläuel Greek Organic Products δραστηριοποιείται εδώ και 30 χρόνια στον τομέα των βιολογικών αγροτικών προϊόντων.
Πιστή στις αξίες της, επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στον άνθρωπο και τη φύση υποστηρίζοντας ενεργά, με όποιον τρόπο μπορεί ή της ζητηθεί, διάφορες οργανώσεις, εθελοντικούς συλλόγους, φιλανθρωπικά ιδρύματα, όπως για παράδειγμα το “Βοτάνι της Λυσούς” τον “Φυσιολατρικό Πολιτιστικό Εθελοντικό Σύλλογο Λεύκτρου Μάνης Γαία” και άλλους.
Διότι όλοι μαζί μπορούμε να έχουμε ένα καλό παρόν δημιουργώντας ένα καλύτερο μέλλον.